NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Category Archives: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Đánh giá một số tác động của quá trình triển khai cây Cao su ở Sơn La


Nguyễn Công Thảo, Lê Minh Anh, Vương Ngọc Thi Báo cáo tại hội thảo “Chuyển đổi rừng sang trồng cao su cơ hội và thách thức” ngày 27/9/2013, tại Hà Nội Báo cáo này là kết quả nghiên cứu trường hợp tại huyện Mường La, tinh Sơn La, Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu …

Tiếp tục đọc

Phát triển cao su và bảo vệ rừng ở Việt Nam


Tô Xuân Phúc- Forest trends, Trần Hữu Nghị- Tropenbos International Tóm tắt Báo cáo Phát triến Cao su và Bào vệ rừng ờ Việt Nam phân tích tác động của việc mờ rộng diện tích trồng cao su tại Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung vào hai vùng có tốc độ …

Tiếp tục đọc

Phân tích và so sánh hệ thống luật pháp về hưởng dụng rừng của người dân bản địa và cộng đồng ở các nước đang phát triển


Lời nói đầu Mối quan tâm về đối tượng sở hữu và quản lý rừng trên thế giới ngày càng tăng trong thập kỷ vừa qua. Phần nào nguyên nhân là do những sáng kiến quốc tế như REDD+ hoặc FLEGT, nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức về tình trạng mất an …

Tiếp tục đọc

Đánh đổi giữa Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển: Sự lựa chọn khó khăn


TS. Hoàng Văn Thắng,ThS. Trần Chí Trung Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) Thomas McShane Đại học bang Arizona Hoa Kỳ   Giới thiệu Tiếp cận và kịch bản win  – win (được  –  được) đã được đề  cập khá phổ  biến trong các diễn đàn về môi trường và nghèo đói …

Tiếp tục đọc

Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010


Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc vùng Đông Nam á. Phần đất liền của Việt Nam nằm trong khoảng 8o02/ – 230 23/ vĩ độ Bắc và từ 102008/ – 109028/ kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên trên đất liền …

Tiếp tục đọc