NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Category Archives: BẢO TÔN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Thông tin cơ sở về các loài bị đe dọa và các loài ngoại lai tại Việt Nam và các đề xuất cho nội dung của Luật Đa dạng Sinh học


Nguyễn Đức Tú (Chương trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam) Tóm tắt Việt Nam là một trong những nước có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới với nhiều yếu tố đặc sắc không thể phát hiện ở bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, Việt Nam cũng được xếp hạng vào …

Tiếp tục đọc

Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh)


 GS.TSKH. Trương Quang Học, Trung tâm NCTN và Môi trường TS. Trần Đình Nghĩa , Trường đại học khoa học tự nhiên TS.  Võ Thanh Sơn, Trung tâm NCTN và Môi trường  Tóm tắt Bắc Trường Sơn là điểm nóng về đa dạng sinh học và bảo tồn. Nghiên cứu được tiến hành trong khuôn khổ …

Tiếp tục đọc

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra


Võ Quý Đại học Quốc gia Hà Nội I- Tầm quan trọng của miền núi về môi tr­ờng, đa dạng sinh học và kinh tế – xã hội. ở n­ớc ta, đồi núi chiếm khoảng 3/4 diện tích cả n­ớc. Trừ hai vùng đồng bằng rộng lớn thuộc l­u vực sông Hồng và sông Cửu …

Tiếp tục đọc

Điều tra tình hình khai thác và buôn bán động vật hoang dã tại vười Quốc gia Pù Mát, Nghệ An


Scott Roberton, Trần Chí Trung và Frank Momberg Tháng 5 năm 2003 Tóm tắt Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở dãy Bắc Trường Sơn được coi là cảnh quan ưu tiên cho bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất ở miền Bắc …

Tiếp tục đọc

Đánh giá một số tác động về môi trường, kinh tế, xã hội của chính sách buôn bán động thực vật hoang dã tại Việt Nam


Báo cáo đánh giá một số tác động về môi trường, kinh tế, xã hội của các chính sách về buôn bán động, thực vật hoang dã (BBĐTVHD) ở Việt Nam được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2007. Mục tiêu của hoạt động đánh giá là để xác định các ưu …

Tiếp tục đọc

Báo cáo triển vọng đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ ba


Cuốn sách đưa ra cho xã hội loài người những lựa chọn sống còn. Một mặt, nó cảnh báo rằng tính đa dạng của các sinh vật sống đang tiếp tục bị suy giảm do tác động của con người. Các áp lực gây mất đa dạng sinh học không những không suy giảm mà …

Tiếp tục đọc

Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học tại Sapa


Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự giàu có, phong phú các nguồn gen, các loài và các hệ sinh thái, là tài nguyên tái tạo, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tiến hoá của sinh giới và đặc biệt là đối với đời sống của con người. Công ước ĐDSH Rio …

Tiếp tục đọc