NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Đánh giá một số tác động của quá trình triển khai cây Cao su ở Sơn La


Nguyễn Công Thảo, Lê Minh Anh, Vương Ngọc Thi
Báo cáo tại hội thảo “Chuyển đổi rừng sang trồng cao su cơ hội và thách thức” ngày 27/9/2013, tại Hà Nội

Cauy cao suBáo cáo này là kết quả nghiên cứu trường hợp tại huyện Mường La, tinh Sơn La, Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá những tác động về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như bước đầu chi ra những tác động tiềm ẩn đối với REDD+ và FLEGT cùa quá trình chuyển đổi đất nông, lâm nghiệp sang thành đất trồng cao su. Việc lựa chọn Sơn La làm điểm nghiên cứu xuất phát từ thực tế đây là địa phương ờ vùng miền núi phía Bắc Việt Nam có diện tích cao su phát triển mạnh nhất kề từ cuối năm 2007. Đây cũng là tinh mà mô hình góp đất trồng cao su theo mô hình công ty cổ phần lần đầu tiên được thí điểm từ Việt Nam. Nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra, nhóm triển khai nghiên cứu tại 2 xã cùa huyện Mường La; một xã gần và một xã xa trung tâm huyện đê so sánh các chiều kích tác động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường từ việc phát triển cây cao su.

Phương pháp nghiên cứu chù yếu là tham vấn chuyên gia, phỏng vấn và thào luận nhóm với người dân có đất góp trồng cao su tại hai điêm nghiên cứu. Kết quả bước đầu của nghiên cứu cho thấy, có sự suy giảm đáng kê về diện tích đất sản xuất lương thực. Quá trình suy giảm này có liên quan đến việc phát triển diện tích cây cao su trong những năm vừa qua. Mặc dù mới triển khai trồng cao su từ năm 2007, mâu thuẫn giữa người dân địa phương và doanh nghiệp đã và đang có xu Ihế gia tăng do những bat done về quyền lợi. Biểu hiện cụ thể nhất của mâu thuẫn này là việc một số hộ dân từ chối giao đất cho doanh nghiệp. Cây cao su bước đầu tạo cho raột bộ phận người dân có thu nhập, nhưng hiệu quà kinh tế về dài hạn chưa được đảm bão và tiềm ấn những xung đột xã hội. Có sự thay đổi về phân công lao động ở cấp độ hộ gia đình, theo hướng mà phụ nữ phải gánh vác thêm nhiều trọna trách, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình có xu hướng gia tăng. Việc chuyển đổi diện tích rừng, đất nông nghiệp sang trồng cao su một cách 0 ạt, thiếu những đánh giá xã hội, kinh tế, môi trường cũng tiềm an những tác động tiêu cực đối với R.EDD+; FLEGT.

Thông tin chi tiết file

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: