NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Đánh giá Nhu cầu Tăng cường Năng lực của các bên có liên quan đến lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD)


Tóm tắt

Đánh giá Nhu cầu Tăng cường Năng lực cho các bên có liên quan đến lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) ở Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Đào tạo và Tăng cường năng lực cho các bên có liên quan đến lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) khu vực châu Á-Thái
Bình Dương” do NORAD tài trợ có hợp tác với Chương trình UN-REDD Việt Nam.

Phương pháp đánh giá là phương pháp 6-bước mô tả trong Hướng dẫn Tăng cường Năng lực – 2010 của RECOFTC. Số liệu phục vụ Đánh giá được thu thập bằng các phương pháp Nghiên cứu tài liệu, Phỏng vấn bán cấu trúc, Thảo luận nhóm có trọng tâm và Quan sát trực tiếp, từ ngày 21/2 đến 28/3/2011 tại 3 tỉnh (Lâm Đồng, Cà Mau và Bắc Kạn) 4 huy ện 8 xã 16 thôn thuộc 3 tỉnh nói trên. Tổng số người tham gia trả lời phỏng vấn và thảo luận nhóm là 308 người, trong đó có 56 nữ (chiếm 18,2%) chia thành 04 nhóm: nhóm cơ quan qu ản lý nhà nước liên quan đ ến lâm nghiệp (chiếm 33 ,4%), nhóm doanh nghi ệp lâm nghiệp nhà nước (9,7% %), nhóm các tổ chức quần chúng (13,6%) và nhóm hộ gia đình có cuộc sống liên quan đến rừng (43,2%). Trước khi đánh giá năng lực thực tế của các bên có liên quan, một bộ Tiêu chuẩn năng lực liên quan đ ến BĐKH và REDD+ được xây dựng, theo đó các kiến thức cần có được chia thành 5 l ĩnh vực: BĐKH, REDD trong bối cảnh BĐKH, REDD trong bối cảnh lâm nghiệp cộng đồng; Thương mại cac-bon rừng và Cơ chế chia sẻ lợi ích từ thương mại cac-bon. Trong mỗi lĩnh vực, các kiến thức lại được chia thành 5 cấp độ tương ứng với từng nhóm bên có liên  quan: Kiến thức ở Cấp độ 1 là kiến thức cần có đối với nhóm cộng đồng và hộ gia đình liên quan đến rừng; Cấp độ 2 là dành cho chính quyền cấp xã, đơn vị kỹ thuật cấp xã-huyện, tổ chức quần chúng cấp xã-huyện và doanh nghiệp; Cấp độ 3 dành cho chính quyền cấp huyện; cơ quan tham mưu chuyên môn c ấp tỉnh (chi cục, phòng, trung tâm và tương đương) và tổ chức quần chúng cấp tỉnh; Cấp độ 4 dành cho lãnh đạo các Sở, Ban (hoạch định chính sách); Cấp độ 5 dành cho các bên có liên quan đến hoạch định chính sách cấp trung ương.

Kết quả Đánh giá cho thấy có thiếu hụt đáng kể trong kiến thức liên quan của tất cả các nhóm khảo sát. Cụ thể trong lĩnh vực kiến thức liên quan đến BĐKH, năng lực thực tế của Nhóm cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lâm nghiệp cấp tỉnh là cấp độ 2, cấp huyện và Nhóm doanh nghiệp là cấp độ 2, Nhóm tổ chức đoàn thể quần chúng và Nhóm hộ gia đình là chưa
đạt cấp độ 1. Trong lĩnh vực REDD với bối cảnh của BĐKH năng lực thực tế của Nhóm cơ quan quản lý cấp tỉnh là cấp độ 1, cấp huyện và Nhóm tổ chức đoàn thể quần chúng, Nhóm doanh nghiệp và Nhóm hộ gia đình là chưa có năng lực về lĩnh vực này. Trong lĩnh vực hội nhập REDD vào lâm nghiệp cộng đồng, năng l ực thực tế của nhóm cơ quan quản lý nhà nước ở cấp 1, của Nhóm tổ chức đoàn thể quần chúng Nhóm doanh nghi ệp và Nhóm cộng đồng là dưới cấp 1. Trong lĩnh vực thương mại cac-bon rừng và lĩnh vực cơ chế chia sẻ lợi ích từ thương mại cac-bon rừng, cả 04 nhóm đều chưa có năng lực thực sự. Năng lực thực tế của các nhóm tại tinh Lâm Đồng cao hơn các tỉnh khác, rõ rệt nhất là nhóm các cơ quan quản
lý nhà nước liên quan đến rừng. Một số nội dung kiến thức cơ bản nhằm tăng cường năng lực cho các bên có liên quan đ ến
lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) ở Việt Nam được đề xuất chia thành 6 lĩnh vực (5 lĩnh vực kỹ thuật và một lĩnh vực kiến thức chung).

Các nội dung này có thể được xem xét sử dụng trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thiết kế Chương tr ình Tăng cường Năng lực cho các bên có liên quan đ ến lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD) ở Việt Nam trong khuôn khổ Dự án NORAD-REDD.

Xem file chi tiết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: