NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại Hà Giang


Lời nói đầu

Tháng 5 năm 2002, chính phủ Việt Nam đã hoàn thành chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện CPRGS ở cấp địa phương. thông qua các chiến dịch thông tin và hàng loạt các hội thảo vùng. Cán bộ của các bộ ngành chủ chốt đã giải thích cho đại diện của các chỉnh quyền địa phương có thể được thực hiện theo định hường vì người nghèo hơn, dựa trên số liệu thực tế hơn, chủ trọng vào kết quả hơn, cân đổi tốt hơn trong các quyết định phân bổ nguồn lực và được giám sát tốt hơn.

Năm 2003 Nhóm hành động chống đói nghèo (PTF) đã hỗ trợ thực hiện cho các đánh giá nghèo

có sự tham gia của cộng đồng (PPAs) ở 12 tỉnh của Việt Nam. Những đánh giá nghèo này đã

sử dụngkhung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu chung để tìm hiểu những vấn đề nghèo

đói mà các số liệu định lượng đã không mô tả được hết.

Mục đích của việc làm này là đưa ra một nghiên cứu có thể sử dụng cùng với số liệu của Điều  tra mức sống hộ gia đình Việt Nam để cung cấp  thông  tin cho Ban

thư ký CPRGS về tiến độ thực hiện CPRGS cho tới nay. Đánh giá nghèo cũng được thiết kế để cung cấp

thông tin cho các nghiên cứu mới về nghèo đói ở các vùng và trên toàn quốc và  các nghiên  cứu

này  cũng đã được  công bố  riêng. Các đánh giá nghèo

theo vùng sẽ được sử dụng như những công cụ xây dựng năng lực cho các quy trình lập kế hoạch

với định hướng vì người nghèo ở các cấp chính quyền địa phương. Tám nhà tài trợ đã đóng góp

nguồn lực tài chính và nhân lực để hỗ trợ cho các đánh

giá nghèo có sự  tham gia của cộng đồng,  là cơ sở cho việc xây dựng báo cáo này và

các đánh giá nghèo theo vùng bổ sung. Các nhà tài trợ bao gồm ADB, AusAID, DFID,

GTZ, JICA, SCUK, UNDP và Ngân hàng Thế giới. Mỗi nhà tài trợ đóng vai trò chính ở

một vùng của Việt Nam. Việc phân bố các vùng giữa các nhà  tài  trợ được  tóm  tắt ở

Bảng A, và dựa  trên định hướng hoạt động của các nhà  tài  trợ  trong  từng  lĩnh vực.

Bằng  cách  lựa  chọn vùng nào mình  thấy quen  thuộc nhất,  thông qua  các dự  án và

hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, các nhà tài trợ có thể tận dụng hoàn toàn được những hiểu

biết tích luỹ được khi đã làm việc tại vùng đó.

Các nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng ở 43

xã  rải  rác  trên  toàn quốc. Trong số đó có hai  tổ chức phi chính phủ quốc  tế  (Action

Aid và SCUK), các  tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam,

bao gồm Trung tâm phát triển nông thôn, Viện xã hội học (IOS), Trung tâm Chăm sóc

sức  khoẻ  ban đầu  Long  An,  Trung  tâm  dịch  vụ  phát  triển  nông  thôn  (RDSC)  và

Vietnam Solutions.  Ngoài ra, có hai nhà tài trợ đã tiến hành nghiên cứu bằng cách lập

các nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia  trong nước dưới sự quản  lý  trực  tiếp của

nhà  tài  trợ. Kiến  thức  và  kinh  nghiệm  của  các  tổ  chức  phi  chính  phủ  và  cơ  quan

nghiên cứu đóng vai  trò  then chốt đối với chất  lượng của công  tác này. Một cơ chế

phối hợp đã được hình  thành cho công  tác đánh giá nghèo có sự  tham gia của cộng

đồng. Các thành viên của hầu hết các nhóm nghiên cứu đã tham gia xây dựng khung

nghiên cứu và đi đến thống nhất về mục tiêu cần đạt được trong công tác nghiên cứu

thực địa. Công  tác  thực địa đã được một  số nhóm  tiến hành  thí điểm, và đề  cương

nghiên cứu cũng được chỉnh sửa cho phù hợp với những bài học kinh nghiệm được

rút  ra. Khuôn khổ nghiên  cứu  cuối  cùng bao quát những  lĩnh vực nghiên  cứu như

sau:

•  Nhận thức về nghèo đói và xu hướng nghèo, nguyên nhân dẫn tới nghèo và

khả năng dễ bị tổn thương;

•  Tiến bộ trong công tác tăng cường dân chủ ở cấp cơ sở, đặc biệt là mức độ các

hộ nghèo có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các quy trình xây dựng kế

hoạch và lập ngân sách;

•  Những  thách  thức  trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản,  tập  trung vào sự

tương  tác của các hộ gia đình nghèo với các nhà cung cấp dịch vụ và các hộ

nghèo có thể được tăng cường quyền lực như thế nào để có thể yêu cầu quyền

lợi được cung cấp các dịch vụ cơ bản một cách hiệu quả hơn;

•  Các cơ chế trợ cấp xã hội hiện nay (liên quan tới công tác xác định đối tượng

ưu tiên ở trên) và cách thức cải thiện các cơ chế này;

•  Tình hình cải cách hành chính công ở các cấp chính quyền địa phương;

•  Những thách thức trong vấn đề di dân và mối  liên hệ giữa sự di chuyển của

hộ gia đình, nghèo đói và tiếp cận với dịch vụ; và,

•  Thông  tin về môi  trường đối với người nghèo và  sự  thay đổi  của  tình hình

này.

Những Đánh giá nghèo có sự  tham gia của cộng đồng hiện nay đang được công bố

thành bộ. Một báo cáo tổng hợp các kết quả của cả 43 xã và phân tích một cách tổng

hợp hơn các chủ đề này cũng sẽ được công bố. Cũng sẽ có một báo cáo khác tóm tắt

phương  pháp  tiếp  cận, phương  pháp  nghiên  cứu được  sử  dụng  và  những  câu  hỏi

nghiên cứu chi tiết.

Báo cáo “Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại Hà Giang”  là kết quả của tập

thể nhóm nghiên cứu gồm các cán bộ tổ chức AAV và cán bộ địa phương. Nội dung

của báo cáo xoay quanh 7 chủ đề đã nêu trên.  Các thông tin để viết báo cáo này lấy từ

kết  quả  phỏng  vấn  các đối  tượng  rộng  rãi  gồm  cán  bộ  lãnh đạo  chính  quyền,  ban

ngành đoàn thể từ cấp tỉnh tới cấp xã và thôn bản; các nhóm dân (nam và nữ), nhóm

giáo viên,  trẻ em và hộ gia đình;  từ sự quan sát  trong quá  trình nghiên cứu. Nguồn

thông tin thứ hai là từ các báo cáo của UBND và các ban ngành các cấp, từ các số liệu

thống kê của tỉnh Hà Giang, hai huyện Vị Xuyên và Đồng Văn giai đoạn từ 1996 đến

2003.

Xem file chi tiết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: