NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Chiến lược bảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030


Giới thiệu

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế giữ được sự tăng trưởng, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, môi trường nước ta cũng đã và đang bị ô nhiễm, suy thoái.

Để thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ngày 02/12/2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg. Chiến lược đã đề ra những định hướng lớn về BVMT thông qua 5 nội dung nhiệm vụ cơ bản, 8 giải pháp thực hiện và 36 chương trình, dự án, đề án nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2010 và năm 2020.

Triển khai thực hiện Chiến lược, công tác BVMT ở nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính sách pháp luật, kiện toàn tổ chức quản lý, tăng ngân sách cho sự nghiệp BVMT…, đặt nền tảng cho việc thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình của Chiến lược, kết quả là môi trường nước ta tiếp tục xuống cấp, xu thế ô nhiễm, suy thoái tiếp tục gia tăng, với nhiều vấn đề bức xúc cần phải giải quyết. Trong giai đoạn mới 2011-2020 sắp tới, để đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh, cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với sự gia tăng dân số, sự gia tăng về tiêu dùng của xã hội và những tác động của biến đổi khí hậu, hơn bao giờ hết, đất nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về BVMT và phát triển bền vững. Vì vậy, việc xây dựng Chiến lược quốc gia về BVMT đến 2020, định hướng đến 2030 là cần thiết, nhằm xác định lại những định hướng, ưu tiên trong công tác BVMT ở nước ta. Chiến lược sẽ xem xét bối cảnh, đánh giá lại công tác BVMT thời gian qua, xác định các thách thức, từ đó đề ra những quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

File chi tiết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: