NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Tuyên bố Dhaka Tổ chức Xã hội dân sự Quốc tế của Các nước dễ bị tổn thương nhất trước Biến đổi Khí hậu


Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước BĐKH phải có được các cam kết khí hậu ràng buộc về cắt giảm phát thải khí nhà kính (http://www.oxfam.org/pressroom/pressrelease/2009-07-29/most-vulnerable-countries-must-stick-together-at-climate-talks)

Chúng tôi, Tổ chức Xã hội dân sự Quốc tế của các nước đang phát triển dễ bị tổn thương nhất do Biến đổi Khí hậu toàn cầu gây ra, đã gặp nhau trong khuôn khổ Hội thảo của Tổ chức Xã hội dân sự Quốc tế về: “Các Quyền của các nước dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc đàm phán, thỏa thuận khí hậu” tại Dhaka, Bangladesh từ ngày 27 đến 29 tháng 7 năm 2009. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ hãy nhận ra mối đe dọa nguy hiểm của Biến đổi Khí hậu (BĐKH) đến sự sống còn và phát triển của các nước dễ bị tổn thương nhất, trong đó bao gồm các nước kém phát triển nhất trên thế giới, các quốc đảo đang phát triển và nhiều nước ở châu Phi.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ của chúng tôi đoàn kết để tăng sự chú ý tới các nạn nhân và làm rõ hơn những tiếng nói và những tiếng kêu cứu của họ -là những người chịu trách nhiệm ít nhất về BĐKH, nhưng lại bị đe dọa nghiêm trọng nhất trước BĐKH trong các cuộc đàm phán, nhân nhượng và thỏa thuận quốc tế. Chúng tôi kêu gọi các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) thừa nhận tuyên bố về nguy cơ rủi ro hiểm họa đối với các quốc gia đang phát triển dễ bị tổn thương nhất (trong tiếng Anh viết tắt là MCVs) trước BĐKH, gồm hầu hết các bên tham gia UNFCCC, hiếm tới ba phần tư tổng số các thành viên của G77 và hơn 1 tỉ công dân trên toàn thế giới sẽ là một tiếng nói chủ chốt -là vấn đề cốt lõi tại các cuộc đàm phán, nhân nhượng và thỏa thuận khí hậu quốc tế.

Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước BĐKH phải có được các cam kết khí hậu ràng buộc về cắt giảm phát thải khí nhà kính
(http://www.oxfam.org/pressroom/pressrelease/2009-07-29/most-vulnerable-countries-must-stick-together-at-climate-talks)

Xem chi tiết file

Advertisements

Đã đóng bình luận.