NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hành năm 2009


Diễn biến chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nguồn: IPCC/2007

Mục tiêu của việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam là đưa ra những thông tin chi tiết, cụ thể về xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng của Việt Nam trong tương lai, tương ứng với các kịch bản khac nhau về phát triển kinh tế – xã hội toàn cầu. Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng này sẽ là cơ sở để các Bộ/ngành, địa phương đánh giá các tác động có thể có của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực kinh tế – xã hội và địa phương, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu trong tương lai.

Theo Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), kịch bản biến đổi khí hậu là sự thể hiện đáng tin cậy và đơn giản khí hậu trong tương lai, dựa trên một tập hợp các mối quan hệ khí hậu, được xây dựng để sử dụng trong nghiên cứu những hậu quả của biến đổi khí hậu do con ng­ười gây ra và th­ường đư­ợc dùng như­ là đầu vào cho các mô hình đánh giá tác động. Các kết quả của IPCC đã được trình bày trong các báo cáo lần thứ nhất năm 1992 đến báo cáo lần thứ 4 năm 2007.

Hiện nay đã có rất nhiều nước, nhiều khu vực xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu với quy mô khu vực, quốc gia và các vùng khí hậu hoặc phạm vi nhỏ hơn. Về khung thời gian, hầu hết các kịch bản biến đổi khí hậu thường được xây dựng cho từng thập kỷ của thế kỷ 21.

Ở Việt Nam, một số kịch bản biến đổi khí hậu đã được xây dựng và áp dụng trong các hoạt động về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để có một kịch bản tổng hợp đầy đủ về cơ sở khoa học và thực tiễn, có thể áp dụng cho việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng cho Việt Nam.

Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu đã có trong và ngoài nước, các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý thuộc các Bộ, ngành. Các kịch bản này sẽ được cập nhật và hoàn thiện theo kế hoạch đã được xác định đến năm 2010 và 2015.

Xem chi tiết bản tiếng Việt

Xem chi tiết bản tiếng anh

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: