NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Tài liệu hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng


Bìa sổ tay hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng cấp thôn bản

Ở một số nước, quản lý rừng cộng đồng đã phát triển thành 1 hình thức quản lý rất hiệu quả cho cộng đồng dân cư sống trong và gần rừng, được thừa nhận tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự và kinh tế.

Hình thức cộng đồng dân cư quản lý rừng ở Việt nam cũng đã có từ lâu đời và trong những năm gần đây hình thức này đã mở rộng, phát triển nhanh chóng và riêng cộng đồng dân cư «thôn»đã được pháp luật thừa nhận là chủ thể quản lý rừng.

Cuốn sổ tay này tập hợp các kinh nghiệm thực thi 23 mô hình quản lý rừng cộng đồng do «Chương trình các Dự án nhỏ xúc tiến rừng nhiệt đới» hỗ trợ giai đoạn 2003-2007 (xem phần IV). Song, để nhằm mục tiêu hướng dẫn cho cộng đồng (với 1 tư vẩn trình độ trung cấp trở lên) tự thực hiện việc tổ chức quản lý rừng của mình thì  chưa đủ nội dung, vì vậy chương trình SGP/PTF và dự án 05-012 đã xin sử dụng mọi tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm của 5 chương trình và dự án đã và đang tiến hành ở Việt Nam từ 1993 đến nay để chia sẻ cho các quý vị độc giả quan tâm, nhất là những đọc giả nghiên cứu về miền núi.

 Mời các quý vị độc giả vào đây để xem chi tiết quyển sách này

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: